بررسی و تحلیل یک قرارداد بین المللی

بررسی و تحلیل یک قرارداد بین المللی

با توجه به گسترش روز افزون روابط بین المللی اقتصادی و تجاری، شاهد بسته شدن قرارداد‌های بین المللی هستیم. در پاره‌ای موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی، ملزم به انعقاد قرارداد با اشخصاصی حقیقی یا حقوقی در سایر کشور‌ها هستند. در…